Skip to content Skip to footer

Asgari Ücret Desteği

Ustalık Telafi Programı nedir?

Asgari Ücret Desteği; MEB tarafından uygulamaya konan “Ustalık Telafi Programı” teşviki ile en az lise mezunu olan ve mezun olduğu bölüm ile çalıştığı işteki SGK Meslek Kodu farklı olan kişiler için çalışan2023 Yılı baz alınarak 11.402 TL olarak açıklanan net asgari ücretin kişi başına ayda 5.701 TL  6.5 ay boyunca 37.056.5 TL doğrudan hibe sağlanmaktadır. Söz konusu teşvik, hibe olarak verilmekte ve işveren herhangi bir taahhüt altına girmemektedir.

Ustalık Belgesi ile MYK Belgesi alma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. MYK belgesinin 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen ustalık belgesi, süre kısıtı olmaksızın, ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olmaktadır.
Eğitimin tamamı işletmede gerçekleştirilecek olduğundan personelin veya işletmenin ekstra bir zahmete katlanmasına gerek olmamaktadır.
Ustalık Telafi Programında Neden Profesyonel Destek Almalısınız?
Yeni bir program olmasının getirdiği süreç zorlukları
Dağınık ve farklı bir mevzuat olması
İşletmenizde bu işleri takip edecek ayrı bir departman olmaması
Kamunun sıkı takibi ve uyumsuzluk riski

İşletmelere Personel Desteği

İşletmelere Personel Desteği, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir programdır.  Ustalık Telafi Programları, sektör işbirliğine dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır. Kişi mezuniyet alanı dışında (Meslek Lisesi, Meslek Yüksek okulu, Lisans) farklı bir kariyer sürecini tercih etmiş olabilir. Bu bağlamda, Ustalık Telafi Programına katılarak, mesleki tecrübesini belgeleme şansı yakalayacaktır.

İşletmelere Personel Desteği Koşulları nelerdir?


İlgili iş kollarında bulunan tüm işletmeler katılabilir.

 • Eğitimi ile mesleki tecrübesi örtüşmeyen personellerin sertifika sahibi olması amaçlanmaktadır.
 • Lise ve üstü mezuniyete sahip olan tüm çalışanlar programa dahil olabilir.
 • Yaptığı iş ile mezuniyet bölümü örtüşen çalışanlar, “Usta Öğretici” olarak belirlenir ve “iş pedagojisi eğitimi” alırlar.
 • Her 40 öğrenci için, 1 usta öğretici bulunması zorunludur.
 • İşçi, sınavı geçmesi halinde, ulusal ve uluslararası (Europass) geçerliliği olan ustalık belgesi alır. Bu belge MYK sertifikası olarak da kullanılabileceği gibi ve ömür boyu geçerliliği de bulunmaktadır.
 • Çalışan, normal işini yaparken, bu programa dahil olacağı için, iş veren, iş gücü kaybı yaşamaz.
 • Her 40 öğrenciye 1 usta öğretici iş başında eğitim verir.
 • Meslek listesi mezunları, işyeri açma belgeleri ile usta öğreticilik kursuna katılabilirler.
 • 6,5 aylık bu kursu bitirerek ustalık sertifikası alanlar, ya da daha önceden ustalık sertifikası olanlar da, (pedagojik) eğitim ve sınav sürecinden sonra usta öğretici olabilir.
 • Personelin işten ayrılması ve sınavdan geçememesi, işverenin aldığı teşviği etkilemez.
 • Yeni işe giren personeller, her zaman programa dahil edilebilir. Dahil edilen her bir yeni personel için 6,5 aylık eğitim süreci işlemektedir.
 • Bu program sadece yeni alınacak personelleri değil, mevcuttaki tüm personelleri kapsamaktadır.
 • Usta öğreticilik eğitimi 40 saat sürmektedir ve bu eğitimler online veya yüzyüze olarak alınabilmektedir.
 • Birden fazla işyeri olan şirketler için il protokolü veya ülke protokolü yapılabilir.
 • Usta öğreticilerin ve öğrencilerin tespiti
 • Usta öğreticilerin eğitim ve sınavlarının organize edilmesi
 • Öğrencilerin belgelerinin toplanması, kuruma teslim edilmesi
 • Protokollerin kurum ile yapılması
 • Birden fazla iş yeri bulunan şirketler için il geneli veya ülke geneli tek protokol düzenlenmesi
 • İşe girişlerin ve işten çıkışların programa işlenmesi
 • Puantajların ve eğitim süreçlerinin takibi
 • Okulların ve denetimlerin organize edilmesi
 • Şirkete yapılacak teşvik ödemelerinin takibi
 • Programın sonlandırılması

Ustalık Telafi Program’ı nedir?

Asgari Ücret Desteği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte ve mezuniyet alanları dışında farklı meslek alanında kariyer sürecini devam ettiren kişilerin 6,5 aylık eğitim programı sonunda ustalık belgelerini almalarına hak kazanmalarını sağlayan teşvik programıdır.

Ustalık Telafi Program’ı ne kadar süre ile uygulanır?

6,5 Ay (27 hafta) olarak devam etmektedir ancak söz konusu alan ve dala göre toplam ders saatleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Ustalık Telafi Programı’nda İşletmeye sağlanan destek tutarı nedir ?

Programın başlangıç tarihi itibari ile 6,5 ay boyunca işverenin hesabına her çalışan için aylık net asgari ücretin yarısı 4.253,00 TL nakdi destek sağlanmaktadır.
Bir personel için 6,5 aylık sürede kazanılacak teşvik tutarı;
4.253 x 6,5 = 27.644,5 TL dir.

Ustalık Telafi Programı’na başvurmak için işletmelerde aranılan şartlar nelerdir ?

Programa başvuru yapılabilmesi için iş yerlerinin Mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yer alan, alan ve alt dallara uygun bir sektörde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Ustalık Telafi Programı’na başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

1- TC. Kimlik Kartı 1 Adet Fotokopisi
2- Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)
3- Öğrenim Durum Belgesi (Lise/Üniversite)
4- İş Yerinde Aday Öğrencinin Eğitiminden Sorumlu Kişinin “Ustalık” Ve “Usta Öğreticilik Belgesi” Aslı Ve 1 Adet Fotokopisi
5- Bünyesi Ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösterir Sağlık Raporu
6- Sigorta İşe Giriş Bildirgesi
7- Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi

Ustalık Telafi Programı kapsamında kayıtlı personellere sigorta desteği veriliyor mu ?

Asgari Ücret Desteği, Program kapsamında kaydı gerçekleşen personellerin 6,5 ay (27 hafta) boyunca iş kazası ve meslek hastalığı primi desteği verilmekte, bunlar için işveren prim ödememektedir. Ancak bu, talep eden işverenler için uygulanmakta, normal durumda, çalışanın işyerindeki sigortalılığı devam ederken bu destekten faydalanılmaktadır.

Ustalık Telafi Programı’na kayıt yaptırılan kurumun, program süresince firmalardan talep ettiği evraklar nelerdir?

Programa kayıt yapılması akabinde devam eden ayın 1 ile 8’i tarihleri arasında, kaydı gerçekleştirilen personellerin maaşlarının ödendiğine dair beyan niteliğinde maaş dekontları ve personellerin aylık devamsızlık puantaj çizelgeleri okula teslim edilmesi gerekir.

Program çerçevesinde usta öğretici tarafından verilecek eğitim içeriği nedir?

Asgari Ücret Desteği,Eğitim öğretim faaliyetleri, kayıt olunan alan ve dal çerçevesinde öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Programa kayıtlı personeller her ders için iş dosyası hazırlar ve İş dosyaları bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda usta öğreticiler tarafından puanla değerlendirilir ve program sonunda ilgili koordinatöre teslim edilir.

Ustalık Telafi Programı’na kayıtlı personellerin iş yeri dışında eğitim görmesi gerekiyor mu?

Program kapsamında kaydı gerçekleşen personeller 27 hafta boyunca iş yeri içerisinde usta öğreticinin vermiş olduğu eğitimler haricinde başka kurum ya da kişilerden herhangi bir eğitim almamaktadır.

Ustalık Telafi Programı’ndan mevcut personeller mi yoksa yeni istihdam edilen personeller mi yararlanabiliyor?

Asgari Ücret Desteği, lise, önlisans ve lisans şartını sağlaması koşulu ile yeni istihdam edilen personeller ve mevcut personeller yararlanabilmektedir.

Ustalık Telafi Programı’nda programa kaydı yapılan personellerin istihdam taahhüdü var mı?

Program süresince ya da program sonrasındaki süreçte istihdam taahhüdü bulunmamaktadır.

Ustalık Telafi Programı’ına kayıtlı personellerin devamsızlık yapması ya da rapor alması süreç işleyişine olumsuz etki yaratır mı?

Asgari Ücret Desteğinde devam zorunludur. Öğrenciler program süresince özürlü veya özürsüz toplam ders saatinin en az 1/6’sı kadar devamsızlık yapmaları durumunda başarısız sayılır ve süreçleri sonlandırılır.

Ustalık Telafi Programına kaydı gerçekleştirilen personel, süreç içerisinde işten ayrıldığında ne yapılması gerekir?

Personelin Ustalık Telafi Programı’na kaydı gerçekleştiği tarihten itibaren 6,5 aylık süre içerisinde işten ayrılması durumunda personelin işten ayrıldığı bilgisi kayıtlı olunan okula verilir ve personelin süreci sonlandırılır. Personel sürecinin sonlandırılması ile birlikte işletme artık personel için hibe alamaz, daha önceki almış olduğu hibeler de geri talep edilmez.

Asgari Ücret Desteği, tamamlandıktan sonra personelin gireceği ustalık sınavlarında başarısız olması durumunda alınan hibe geri ödenir mi?

Sınava katılım sağlayan personelin başarı durumu işletmeye ödenmiş olan hibeyi etkilemez.

Asgari Ücret Desteği, personellerin kayıtları tamamlandıktan ve süreç başlatıldıktan sonra yeni personel eklenebilir mi?

Evet, istenilen zaman içerisinde program şartlarını sağlayan tüm yeni personellerin programa kaydı gerçekleştirilebilir.

Süreç sırasında şirket taşınırsa ne olur?

Şirketin programa kayıtlı olduğu adres güncellenir ve süreç kaldığı yerden devam eder.

Asgari Ücret Desteği Mevcutta SGK ve Vergi Borcu olan firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilir mi?

SGK borcu, vergi borcu, başka kamu veya özel kurumlara borcu olan tüm firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilirler.

Usta öğretici olarak seçilen personelin formasyon belgesi var, yine de sınava girmesi gerekir mi?

Evet, kişinin usta öğretici sınavına girerek Usta Öğretici Belgesi’ni alması gerekir.

Ustalık Telafi Programı’ndan emekli personeller faydalanabilir mi?

Asgari Ücret Desteği,’nden yararlanacak olan emekli personel Lise, Önlisans veya Lisans mezunu ise faydalanabilir.

İş yerinde sigortalı olmayan personellerin Ustalık Telafi Programı’na kayıtları gerçekleştirilebilir mi?

Evet, programa kayıt yapılabilmesi için personelin sigortasının olması zorunlu değildir.

Hibrit sistemdeki firmalar bu programdan yararlanabilir mi?

Program süresince programa kayıtlı personellere usta öğretici tarafından eğitim verilme zorunluluğu bulunmaktadır. Personellerin uzaktan çalışması eğitimlerin aksamasına sebebiyet vermesinden dolayı hibrit sistemi kurumlar tarafından kabul edilmemektedir.

Ustalık Telafi Programı’ndan huzur hakkı alan yönetim kurulu üyeleri de yararlanabilir mi?

İşletmede Bağkur’a kayıtlı olan işletme yetkilileri programdan yararlanamaz.

Teknopark, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri de programdan faydalanabilir mi?

Evet faydalanabilir. İşletmelerin Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan alan ve dal içerisindeki sektörler çerçevesinde faaliyet göstermesi programdan faydalanabilmeleri için yeterlidir. Ayrıca kurum için eğitim ve tüm personelin eğitimi ile işinin örtüşmesi açısından da, uygulamak oldukça avantaj sağlamaktadır.

Ustalık Telafi Programı’na kaydını gerçekleştirecek işletmelerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalaması gerekir mi?

Çalışan sayısı il genelinde 100 ve üzeri olan işletmelerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanacak olan protokol sonucu Ustalık Telafi Programı’na kayıtlar gerçekleşir. Çalışan sayısı 100’ün altında olan işletmelerde ise protokole bağlı kalmaksızın ilgili kurum müdürlükleri ile kayıtları direkt gerçekleştirilmektedir.

Program sonunda personellerin alacağı Ustalık Belgesinin avantajları nelerdir?

Program sonunda personele verilecek ustalık belgesinin MEB bünyesinde verilmesi ile ulusal ve uluslararası alanda çalışma yetkinliği vermektedir. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkanı sağlamaktadır.

Lise Mezunları Usta Öğretici olabilir?

Her lise mezunu Usta Öğretici olamaz. Mesleki ve Teknik Liselerden mezun kişiler, iş yeri açma belgesini ibraz etmeleri ile usta öğretici sınavına hak kazanır ve usta öğretici olabilirler.

Şubeli işletmelerin bünyesinde yeterli usta öğretici olmaması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?

Aynı il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan, koordinatör öğretmenin yerinde denetlemelerine ulaşımı kolay olan ve birbirine yakın şubeler için ortak usta öğretici görev alabilir. Bu durum tamamen kurum ve koordinatör öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır.

Usta Öğretici İşten Ayrıldı ve Ustalık Telafi Programı Nasıl Devam Edebilir?

Ustalık Telafi Programı kapsamında ilgili dallardan açılan programlara her 40 kursiyere en az 1 usta öğretici gereklidir. Usta öğreticinin olmaması durumunda program devam edemez. Bu bağlamda, ilgili kurumdan destek istenerek şirket bünyesinde görev alan ve usta öğretici kriterlerini karşılayan yeni bir usta öğretici atanır. Bu süre aynı hafta içerisinde yapılmalı ve öğrenci staj dosyalarının o hafta içerisinde imzalanması sağlanmalıdır.

Hayalimdeki mesleği yapmak istiyorum. Program açıldıktan sonra, şirket bünyesinde departmanımı değiştirerek eğitimlere katılabilir miyim? Şirket teşviklerden yararlanabilir mi?

Evet. Çalışan personel yeni mesleki alanında eğitim alabilir ve kariyerini değiştirebilir. Şirket ise, teşviklerden yararlanabilir.

MESEM- Ustalık Telafi Programı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte olan Ustalık Telafi Programı kapsamında, mezuniyet alanları ya da meslek alanlarının dışında farklı bir kariyer alanına yönelmek isteyen bireylerin 6,5 ay süren bir eğitim sürecinden sonra Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilmesini sağlayan planlı süreli bir teşvik programıdır.

MESEM- Ustalık Telafi Programı’nda Eğitim Süresi Nedir?
Ustalık Telafi Programında verilen eğitim süreci 27 haftalık bir süreçtir. 6,5 ay boyunca devam eden eğitim süresi, eğitimin kategorisi ve alanına göre farklılık gösterebilmektedir.

MESEM- Ustalık Telafi Programı’nda Sağlanan Destek Tutarları Nedir?
MESEM Ustalık Telafi Programı çalışanların Ustalık Belgesi almalarına olanak sağlarken, firmaya da 6,5 aylık süre içinde çalışan başına asgari ücretin %50’si (4.250 TL; Toplam 27.625 TL) ödeme yapılmaktadır.

İşletmelerin Ustalık Telafi Programına Başvurabilme Şartları Nelerdir?
• Firmaların Ustalık Telafi Programına başvuru yapabilmesi için, Mesleki eğitim merkezinde ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde yer alan bölümlere ve alt dallarına uygun olan sektörlerin faaliyet alanında bulunması gerekmektedir.
• Programdan yararlanabilmek için kişilerin mezuniyet yıllarından ve yaşlarından bağımsız olarak, tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabilmektedir.
• Programa katılmak için ön şart yoktur. (İstihdam şartı, ortalama personel sayısı vb.)

MESEM-Ustalık Telafi Programı Kapsamı Nelerdir?
• Program ortalama 27 hafta süreyle uygulanacaktır.
• Programın tamamı işletmelerde yapılacaktır.
• Programa bir işletme ile sözleşme yapılması paralelinde başlanacaktır.
• Eğitim sonrasında yapılacak beceri sınavı doğrultusunda başarılı olan personellere ustalık belgesi verilecektir. (Personellerin sınavdaki başarı durumu işletmelere ödenecek olan devlet katısına etkisi yoktur.)
• Personel iş kazalarında firma kusur oranı düşecektir, sebebi ise ustalık seviyesinde belgelendirilecek olmasıdır.
• Çalışan program esnasında işten ayrılabilir ve/veya yeni çalışan dahil edilebilir.
• Kurumun adresi güncellenirse, kayıtlı olunan adres güncellenerek süreç devam eder.

Ustalık Telafi Programının İşletmelere ve Çalışanlara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
Ustalık Telafi Programı işletmelere ve çalışanlara verimli faydalar sağlamaktadır. Bunlar;
• Yararlanan çalışanlarının MYK Belgesi ve tehlikeli ve çok tehlikeli alanlarda çalışanlar için eğitim zorunluluğu ortadan kalkıyor.
• MYK belgesi alanına göre 3 veya 5 yıl geçerli olup süre sonunda belge yenileme süreci ve maliyeti söz konusu iken, ustalık belgesi, süre kısıttı olmaksızın ömür boyu geçerlidir.
• Daha önce alinmiş MYK belgelerinin denklik programı çerçevesinde ustalık belgesine dönüştürülmesi ile belge yenileme süreci ve maliyeti ortadan kalkıyor.

MESEM- Ustalık Telafi Programına Başvururken Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?
1. TC. Kimlik Kartı 1 Adet Fotokopisi
2. Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)
3. Öğrenim Durum Belgesi (Lise/Üniversite)
4. İş Yerinde Aday Öğrencinin Eğitiminden Sorumlu Kişinin “Ustalık” Ve “Usta Öğreticilik Belgesi” Aslı ve 1 Adet Fotokopisi
5. Bünyesi ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösterir Sağlık Raporu
6. Sigorta İşe Giriş Bildirgesi
7. Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi

MESEM- Ustalık Telafi Programına Başvuran İşletmelerin Teslim Etmesi Gereken Evraklar Nelerdir?
Bir işletmenin, MESEM programına başvuru yapmasıyla birlikte teslim etmesi gereken evraklar vardır. Bu evraklar, Devam etmekte olan ayın 1 ve 8’i arasında, programa kayıt olan personelin maaşlarının ödenmiş olduğuna dair maaş dekontları ve personelin aylık olarak devamsızlık puantaj çizelgelerini okula beyan etmesi gerekir.

MESEM-Ustalık Telafi Programından, Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Teknoparklar Yaralanabilir Mi?
Ustalık Telafi Programından, Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Teknoparklarda yararlanabilir. Bir işletmenin programdan yararlanabilmesi için, Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin alan ve dalında açılan sektörlerde faaliyet göstermesi yeterlidir.

Ustalık Telafi Programı Şartları
Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmelere, bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri ile ilgili protokolü imzalamaları halinde sürekli, 50 den az çalışanı olan işletmelere ise protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 tarihine kadar, öğrenci kaydı yapılabilecektir.
2021-2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 33 Alan 183 dalda uygulanan bir programdır.
Bu programdan tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabilir.
Program en fazla günde 8 saat en fazla 27 hafta olarak uygulanır.
Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmede verilir.
Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılarak başlanır.
Eğitim süresince öğrencinin sigorta primleri ile işletmelere Devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.
Derslerin kazanımları işletmelerde görevli usta öğretici tarafından verilecektir.
Telafi programına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmekte oldukları telafi programına özürlü özürsüz toplam ders saatinin altıda biri kadar devamsızlık yaptığında Başarısız sayılır.
Bu programa devam eden öğrenciler, her dersten için iş dosyası hazırlar. İş dosyaları bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda usta öğreticiler veya eğitici personel tarafından puanla değerlendirilir.
Eğitim sonunda başarılı olanlara ustalık belgesi verilecektir.
Öğrenciler, eğitimlerini tamamladıklarında ilk beceri sınavına (ustalık) alınabilecektir.
Ustalık beceri sınavı puanı 50 ve üzeri olmak koşuluyla işletmelerce derslere verilen puanların ağırlıklı not ortalamasının %40’ı ile beceri sınav puanının %60’ının toplamı 50 ve üzeri olanlar ustalık belgesi almaya hak kazanır.
Herhangi bir nedenle beceri sınavına katılmayan öğrenciler bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava girebilir.
meslek.eba.gov.tr adresinden Çerçeve Öğretim programlarına, İş Dosyasına ulaşabilirsiniz.

İşletmelerde çalışan personellerin mesleki eğitimlerini arttırarak, ustalık belgesi sahibi olmalarını amaçlarken; işletmelere de teşvik geliri sağlayan bir eğitim programıdır.

UTEP Teşvik Danışmanlığı Hizmet İçeriği:
Danışan firmalarımızın UTEP‘ten faydalanabilmeleri için gereken tüm operasyonel ve bürokratik süreçleri uçta uca yürütüyor ve yönetiyoruz.

İşletmenin ve personellerin UTEP uygunluk analizi
İşletmenin kazanabileceği teşvik gelirinin hesaplanması
Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile görüşülerek protokol hazırlanması ve onayı.
Usta öğretici belgesi başvuru ve onay sürecinin takibi
Hem işletmenin hem de personellerin evrak setlerinin kontrolü ve ilgili kuruma teslimi
Personeller için hazırlanan iş dosyasının takibi
MEB’in ilgili alan/dal müfredatının, ders çizelgelerinin paylaşımı
Ay sonu puantaj, banka dekontu vb. evrakların kontrolü ve teslimi
Program süresince üst yazı, dilekçe vb. evrakların takibi
Yeni eklenen veya ayrılan personellerin takibi ve bildirimi
Sınav süreç yönetimi ve sonrası sertifika kontrolü ve takibi
Neden UTEP Teşvik Danışmanlığı Hizmeti Almalısınız?
İşletmenizde meslek kodu uygun olan hali hazırda çalışan ve/veya işe yeni alınacak olan her personel için mesleki eğitime yönelik uygulamaya konulan program sayesinde, işverenlere 6 ay boyunca asgari ücretin yarısı tutarında teşvik verilirken aynı zamanda personelin yapmış olduğu iş ile ilgili sürekli ustalık belgesi verilecektir.

Teşvikten yararlanan personelleriniz yapmış oldukları işin ustalık sertifikasına sahip olup, bu sertifikayı süresiz iş hayatını boyunca kullanabileceklerdir.

UTEP Teşvik Danışmanlığı Hizmeti Şirketlere Ne Fayda Sağlıyor?
Tüm süreci İNKA uzman ekipleri sizin adınıza yönettiği için, iş ve zaman kaybı yaşamazsınız. Böylelikle asıl işlerinize daha fazla odaklanabilirsiniz.
Mevzuat bilgimiz ve deneyimlerimiz, projenin sürdürülebilir ve verimli olmasını sağlar.
UTEP özelinde kullandığımız yazılım, süreci hızlandırdığı gibi hata olasılığını azaltır.
UTEP Teşvik Danışmanlığı Hizmetinin Sağlayacağı Gelir Ne Kadardır?
Program süresi boyunca, meslek kodu uygun her bir personel için aylık 4.253,40 TL teşvik geliri elde edeceksiniz.

Program süresi ortalama 6 ay ve 100 personel için örnek hesaplama:

100 * 6 ay * 4.253,40 TL = 2.552.040 TL

(2023 yılı asgari ücreti baz alınmıştır.)

MESEM USTALIK TELAFİ PROGRAMI
MESEM Ustalık Telafi Programı
Ustalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir programdır.  Ustalık Telafi Programları, sektör işbirliğine dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır. Kişi mezuniyet alanı dışında (Meslek Lisesi, Meslek Yüksek okulu, Lisans) farklı bir kariyer sürecini tercih etmiş olabilir. Bu bağlamda, Ustalık Telafi Programına katılarak, mesleki tecrübesini belgeleme şansı yakalayacaktır.

Ne kadarlık bir teşvik sağlar?
Programa katılan her bir öğrenci için, program süresince, aylık asgari ücretin yarısı (2.750,18 TL) kadar teşvik işverene hibe olarak ödenir. Program süresi olan 6,5 ay boyunca, bir personel için toplamda 17.876,14 TL teşvik kazancı olur. Söz konusu teşvik, iş verenin banka hesabına aylık periyotta ödenir.

Çalışan Sayısı 1 Çalışan 100 Çalışan 1000 Çalışan
Aylık Kazanç 2.750,18 TL 275.018,00 TL 2.750.180,00 TL
6,5 Aylık Kazanç 17.876,17 TL 1.787.617,00 TL 17.876.170,00 TL

Program işçiye ve iş verene hangi faydaları sağlar?
İşçi, sınavı geçmesi halinde, ulusal ve uluslararası (Europass) geçerliliği olan ustalık belgesi alır. Bu belge MYK sertifikası olarak da kullanılabileceği gibi ve ömür boyu geçerliliği de bulunmaktadır.
Çalışan, normal işini yaparken, bu programa dahil olacağı için, iş veren, iş gücü kaybı yaşamaz.
Her 40 öğrenciye 1 usta öğretici iş başında eğitim verir.
Meslek listesi mezunları, işyeri açma belgeleri ile usta öğreticilik kursuna katılabilirler.
6,5 aylık bu kursu bitirerek ustalık sertifikası alanlar, ya da daha önceden ustalık sertifikası olanlar da, (pedagojik) eğitim ve sınav sürecinden sonra usta öğretici olabilir.
Personelin işten ayrılması ve sınavdan geçememesi, işverenin aldığı teşviği etkilemez.
Yeni işe giren personeller, her zaman programa dahil edilebilir. Dahil edilen her bir yeni personel için 6,5 aylık eğitim süreci işlemektedir.
Bu program sadece yeni alınacak personelleri değil, mevcuttaki tüm personelleri kapsamaktadır.
Usta öğreticilik eğitimi 40 saat sürmektedir ve bu eğitimler online veya yüzyüze olarak alınabilmektedir.
Birden fazla işyeri olan şirketler için il protokolü veya ülke protokolü yapılabilir.

Tüm süreçler
Usta öğreticilerin ve öğrencilerin tespiti
Usta öğreticilerin eğitim ve sınavlarının organize edilmesi
Öğrencilerin belgelerinin toplanması, kuruma teslim edilmesi
Protokollerin kurum ile yapılması
Birden fazla iş yeri bulunan şirketler için il geneli veya ülke geneli tek protokol düzenlenmesi
İşe girişlerin ve işten çıkışların programa işlenmesi
Puantajların ve eğitim süreçlerinin takibi
Okulların ve denetimlerin organize edilmesi
Şirkete yapılacak teşvik ödemelerinin takibi
Programın sonlandırılması

Ustalık Telafi Programı Hizmet İçeriği:

Danışan firmalarımızın UTEP‘ten faydalanabilmeleri için gereken tüm operasyonel ve bürokratik süreçleri uçta uca yürütüyor ve yönetiyoruz.

*İşletmenin ve personellerin UTEP uygunluk analizi

*İşletmenin kazanabileceği teşvik gelirinin hesaplanması

*Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile görüşülerek protokol hazırlanması ve onayı.

*Usta öğretici belgesi başvuru ve onay sürecinin takibi

*Hem işletmenin hem de personellerin evrak setlerinin kontrolü ve ilgili kuruma teslimi

*Personeller için hazırlanan iş dosyasının takibi

*MEB’in ilgili alan/dal müfredatının, ders çizelgelerinin paylaşımı

*Ay sonu puantaj, banka dekontu vb. evrakların kontrolü ve teslimi

*Program süresince üst yazı, dilekçe vb. evrakların takibi

*Yeni eklenen veya ayrılan personellerin takibi ve bildirimi

*Sınav süreç yönetimi ve sonrası sertifika kontrolü ve takibi

Ustalık Telafi Programı Başvuruları

Pek çok avantajı bulunan programın evrak ve takip süreci geniş kapsamlı olduğundan Güven Eğitim şirketlere hiçbir iş yükü oluşturmadan süreci uçtan uca takip eder. İşyeri ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) arasında imzalanacak protokolden kursiyer ve MESEM arasında imzalanacak sözleşmelerin hazırlanmasına, öğrenci kayıtlarının tamamlanıp usta öğreticilerin belirlenmesinden eğitilmesine ve kursiyerlerin eğitim belgelerinin iletiminden aylık ödeneklerin işverene ödenmesi için MEB’e evrak iletimine kadar tüm süreçlerde proje yönetimi eksiksiz olarak gerçekleştirilir.

Üretim sektöründe yer alan firmalar için önemli bir fırsat sunan bu teşvik için Güven Eğitim, yıllara dayanan tecrübesi ve güçlü iş birlikleri ile müşterilerine hiçbir iş yükü oluşturmadan süreci en baştan sonuna kadar takip eder ve yönetir.

Ustalık Telafi Programının Avantajları Nelerdir?

Diğer devlet teşviklerinden farklı olarak nakdi ödeme ile işverenlerin desteklendiği “Ustalık Telafi Programı” kapsamında işverenin hesabına her çalışan için net asgari ücretin yarısı (4.253,40 TL) kadar destek sağlanır.

Bu belge ile MYK Belgesi alma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. MYK belgesinin 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen ustalık belgesi, süre kısıtı olmaksızın, ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olmaktadır.

Ustalık Telafi programı ile çalışanların mesleki tecrübelerini ölçme ve değerlendirme olanağı sunularak nitelikli iş gücünün pekiştirilmesine imkân verilir.

Ustalık Telafi Programı
Çalışan analizlerinin yapılması ve uygun meslek gruplarının belirlenmesi
Usta öğreticilerin ve eğitime katılacak kişilerin tespit edilmesi
Usta Öğretici olmak için gerekli eğitim ve sınavlarının organize edilmesi
Başvuru dosyalarının oluşturulması
Eğitim programı kapsamında çalışanlarımıza uygulanacak teorik ve uygulama sınavlarının planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesi
Çalışanlarımızın ve usta öğretici adaylarımızın belgelerinin hazırlanması, toplanması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi süreçlerinin yürütülmesi
Proje kapsamındaki protokol ve sözleşmelerin hazırlanması, organize edilmesi ve uygulanması.
İşe giriş, işten çıkış ve bölüm değişikliklerinin programa işlenmesi
Puantajların ve eğitim süreçlerinin takibi
Proje kapsamında işbirliği yapılacak okul ve öğretmenlerin koordine edilmesi, denetimlerin planlanması ve organize edilmesi.
Şirkete yapılacak teşvik ödemelerinin takibi
Programın sonlandırılması

Diğer hibe haberlerimizi görmek için tıklayınız

3 maddede Asgari Ücret Desteği - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden