Skip to content Skip to footer

İleri Girişimcilik Destekleri % 25 Oranında arttırıldı

2 Ekim 2021 tarihi ve sonrasından 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil)
kurul tarafından destekleme kararı alınmış başvurular için “Makine, teçhizat ve
yazılım desteği” kapsamındaki giderler için uygulanacaktır
1 Ekim 2021 tarihinden sonra taahhütnamenin onaylanmış olması şartı ile
Destek programlarında ya da proje teklif çağrısında belirlenen destek üst limitleri dikkate
alınmadan;

 1. Personel gideri dışında olan giderler için, komite/kurul tarafından ilave karar alınmasına ve
  komite/kurul kararında değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın, komite/kurul tarafından belirlenen
  desteklemeye esas tutarların; % 25 artırımlı olarak uygulanması,
 2. Faturadaki tutarın desteklemeye ilişkin komite/kurul kararında ilgili gider için belirtilen
  desteklemeye esas tutardan eşit veya düşük olması durumunda, ilgili giderin artırım uygulamasından hariç
  tutulması,
 3. Faturanın artırımlı desteklemeye esas tutardan düşük olması durumunda, faturanın dikkate
  alınarak destek hesaplanması,
 4. Destek ödemesi gerçekleşmiş olan giderlerin bu uygulamadan hariç tutulması,
 5. Bu uygulamanın süresi, yürütülmesi, devam ettirilmesi ve / veya sonlandırılması
  konularındaki işlemlerin ve ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için İdare Başkanlığına yetki
  verilmiştir.
  Verilen yetki çerçevesinde desteklemeye esas tutarlarında artırım uygulanacak Destek
  Programlarına ilişkin mevzuat ve bu programlara ilişkin özel durumlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

Bu kapsamda, yukarıdaki tabloda belirtilen şartları sağlayan başvurular için destek programlarında
ya da proje teklif çağrısında belirlenen destek üst limitleri dikkate alınmadan;

 1. Fatura tarihi 2 Ekim 2021 tarihi ve sonrası olan personel gideri dışındaki giderler için (İleri
  Girişimci Destek Programında “makine, teçhizat ve yazılım desteği” kapsamındaki giderler için)
  komite/kurul tarafından ilave karar alınmasına ve komite/kurul kararında değişiklik yapılmasına gerek
  olmaksızın, komite/kurul tarafından belirlenen desteklemeye esas tutarların; % 25 artırımlı olarak
  uygulanması,
 2. Faturadaki tutarın; desteklemeye ilişkin komite/kurul kararında ilgili gider için belirtilen
  desteklemeye esas tutara eşit olması veya desteklemeye esas tutardan düşük olması durumunda, ilgili
  giderin artırım uygulamasından hariç tutulması
İleri Girişimcilik Destekleri % 25 Oranında arttırıldı - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden