Skip to content Skip to footer

İleri Girişimcilik(İmalat Sektörü)ne 365.000 TL ye Kadar Hibe Desteği

İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN (İLERİ GİRİŞİMCİLİK)
KOSGEB HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK GİRİŞİMCİDE ARANAN ŞARTLAR

 • Geleneksel ve sonrasında İleri Girişimci Eğitimi almak Her İki Sertifikanın düzenleme tarihinin vergi levhası açılış tarihinden önce olması,
  • Yüz Yüze örgün eğitim sistemi ile alınan Uygulamalı Girişimcilik belgesi almış olanlar bu destekten faydalanamazlar. Vergi Levhası gibi Resmi işlemleri yapmayanlar internet üzerinden başvurup yeni belge alabilirler
   • Girişimcilik Belgesini internet üzerinden almış ve Resmi İşlemleri tamamlayıp işletmesini açmış ve Vergi Levhasında yazan İşe başlama tarihi üzerinden 1 Yıl geçmeden başvurmuş olması gerekmektedir.
    • Hizmet Sektörüne girecek ise Geleneksel Girişimcilik İmalat sektörüne girecek ise İleri Girişimcilik Belgesini almış olması gerekir.
     • Son 3 yıl içinde vergi mükellefiyetinin olmaması,
      • Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösterecek olması,
 • Kurulacak İşletmedeki ortalık payının en az %’50 olması şartı aranır.
 • Aynı ilde Birinci derece akrabaları ile aynı faaliyeti göstermemelidir .Farkli bir ile yerleşip ikametini oraya alırsa destek alabilir
  . Desteklerden yararlanmak amacıyla aç, kapat, devir ile başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik olarak kurulmayacak
 • Kurulu faaliyette olan başka bir şirkette %’30 dan fazla hisse sahibi olmamalı
 • Başvuru yaparken başka bir işletmede sgk hükümlerine tabi çalışan olmamalı
  Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir.(SGK Geçmişi,kalfalık ve Ustalık Belgesi yada çeşitli belgeler)
  Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması,şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise yada Gerçekten kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka başka birinin girişimci olarak başvuru yapması veya başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması durumunda başvuru reddedilir.

KOSGEB BAŞVURU ADIMLARI

1-Başvuru şartları uygunsa önce Geleneksel Girişimcilik sonrasında İleri Girişimcilik Eğitimi tamamlamak
2-İşletme açılışı yapmak (vergi levhası açmak) Tüm Resmi İşlemleri tamamlamış olmak(Oda kaydı ve sicil Gazetesi vs.)
3-Basit usul ve gerçek işletmeler için PTT Şubelerinden şahsen başvuru yoluyla LTD.A.Ş. gibi Tüzel Kişilerin ise E-devlet üzerinden UETS (Ulaştırma Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi)ne kaydını yapmak
4-KOSGEB Veri Tabanına Kayıt
5-KOSGEB tarafından uzman atanması
6-KOSGEB Beyanname doldurulması(Kobi Beyannamesi KBS) Sısteme sıcıl gazetesının eklenmesı
7-KOBİ Beyanname Onayı ve Destek ekranlarının açılması
8-KOSGEB başvuru formu ve İş Planı doldurulması varsa Makine Faturları veya Fiyat Tekifleri(proforma-Yerli malı Belgeleri)
Makine yatırımlarınızı vergi levhanızı açtıktan sonra yapabilceğiniz gibi KOSGEB onayınızı aldıktan sonrada yapabilirsiniz.2.Elde Makine 3 yaşını geçmeyecek İlk kesilen Fatura da ibraz edilecek.
9-KOSGEB’E Projenin Gönderilmesi
10-Uzman Tarafından Başvuru ve Projenin Kontrolü
11-Varsa eksiklerin bildirilmesi (Revizyon)
12-Projenin Kurula sevk edilmesi
13-Kurul Toplantısı(Yüz Yüze veya Video Konferans Sistemi)
14.Kurul Kararının açıklanması(Red kararı verilmesi durumunda 15 Gün içinde karara itiraz;Revizyon verilmesi ve revizyon süresince eksiklerin tamamlanarak yeniden başvuru yapılması
15-Kuruluş desteğinin talep edilmesi(Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve ıban ıle sisteme eklenmesı ve SGK Borcu Yoktur Yazısı sisteme ekleme ve talep)
16-Makine Ödeme Talebinin yapılması(Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve ıban ıle sisteme eklenmesı,Ödeme tedarıkcı fırmaya yapılacak ıse Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı, şube adı, şube kodu ve ıban Tedarıkcı Fırma Bilgileri ve Vergı No sısteme ekleme,Makine Faturası,Faturanın ödendiğine dair Kaşeli İmzalı Banka Dekontu,varsa yerli malı belgesi,SGK Borcu Yoktur yazısının sisteme eklenmesi ve talep)
17-KOSGEB Yetkilisinin iş yerine gelmesi ve Makina kontrolu
18-Ödemeye onay verilmesi ve ödemenin yapılması
19-Performans Desteği Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve ıban ıle sisteme eklenmesı ve SGK Borcu Yoktur Yazısı sisteme ekleme (Taahhutname tarıhı ıtbarıyle 1 yıl sonunda işletmede çalışan SGKLı personel ıcın SGK Prım Gun sayısına gore odeme talebı)

Makine Alımında 0 Kdv Avantajı (Mikro Sanayi Sicil Belgesi ile) Kosgeb Proje danışmanlığı dışında ayrıca ücretlendirilir.Yararlanmak için Gerçek Usul yada LTD.AŞ.Tüzel Kişilik en az 1 SGK’lı istihdam eden İşletme Faydalanır.Basit usulde olan işletmeler bu destekten faydalanamaz
Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makineteçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.
Makine-teçhizat ve yazılıma ait destek ödemesi yapılmadan önce, işletme ziyaret
edilerek İleri Girişimci Destek Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Destek ödemesine konu makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin marka/model/seri numarası vb. ayırt edici özelliklere yer verilen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

DESTEK UNSURUDESTEK TUTARI
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TLSermaye şirketi işletme 10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere300.000TL, 
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği10.000 TL
Performans Desteği**Birinci Performans Dönemi***– 180-539 gün ise 5.000 TL- 540-1079 gün ise 10.000 TL- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TLİkinci Performans Dönemi***– 360-1079 gün ise 5.000 TL- 1080-1439 gün ise 15.000 TL- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği5.000TL
REFERANSLARIMIZ

ORTA DÜŞÜK TEKNOLOJİ

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde
girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu destek programı, yeni kurulan işletmelere yönelik olarak KOSGEB
tarafından uygulanacak İleri Girişimci Destek Programına ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli
ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı, 25/09/2018 tarihli ve 2018-21 sayılı,
05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-16 sayılı, 13/09/2021 tarihli ve 2021-07 sayılı,
10/10/2022 tarihli ve 2022-21 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararlarına dayanılarak
hazırlanmıştır.

2
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu destek programında yer alan;
a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
b) Başvuru sahibi: Destek programına başvuru yapabilecek girişimcileri veya
işletmeleri,3
c) Destek programı: İleri Girişimci Destek Programını,
ç) Finansal kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olması ve finansal
kiralamaya yönelik malın işletmeye devredilmesi kaydıyla; 13/12/2012 tarihli ve 28496 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve
Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda tanımlanan kiralama işlemini,4
d) Finansal kiralama kuruluşu: 13/12/2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman

1 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(1)
Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB
Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı,
25/09/2018 tarihli ve 2018-21 sayılı, 05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-16 sayılı KOSGEB İcra Komitesi
kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”
2 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve
27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile
20/09/2017 tarihli ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı, 25/09/2018 tarihli ve 2018-21 sayılı,
05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-16 sayılı, 13/09/2021 tarihli ve 2021-07 sayılı KOSGEB İcra Komitesi
kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”
3 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile tanım eklenmiş, takip eden bent numaraları yeniden düzenlenmiştir.
4 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile tanım eklenmiş, takip eden bent numaraları
yeniden düzenlenmiştir.
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
2 / 8
Şirketleri Kanunu” kapsamında finansal kiralama işlemi yapabileceği belirtilenlerden
KOSGEB’in protokol imzaladığı kuruluşları,
5
e) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmeye geri tahsil edilmemek
üzere sağlanan desteği,
f) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
g) Girişimcilik eğitimi: KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında
sağlanan eğitimleri,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Desteğe konu mal/hizmetin satın alındığı kurum/kuruluş veya
firmayı,
h) İŞGEM: KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme
Merkezini,
ı) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren
küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
i) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri
tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve
inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,
j) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
k) Kurul: Destek programı kapsamında değerlendirme yapan ve karar alan yapıyı,
l) Sermaye şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,
m) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari,
mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,
n) Teklif Çağrısı: Destek programı kapsamında belirli dönem ve konularda KOSGEB
tarafından hazırlanarak ilan edilen; başvuru koşulları, destek limitleri, takvimi ile diğer
hususları içeren metni,6
o) TEKMER: KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji
Geliştirme Merkezini,
ö Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İlişkin Hususlar
Desteğe ilişkin hususlar
MADDE 5- (1) Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği,
makine-teçhizat ve yazılım desteği ile mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği,
sertifika desteği ve diğer giderler desteği sağlanır.7
(2) Destek programının süresi iki yıldır.8
(3) İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

5 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile tanım eklenmiş, takip eden bent numaraları
yeniden düzenlenmiştir.
6 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile tanım eklenmiş, takip eden bent numaraları yeniden düzenlenmiştir.
7 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(1) Destek programı kapsamında kuruluş
desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu
desteği ve sertifika desteği sağlanır.”
8 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(2) Destek programının süresi, desteklemeye
ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır.”
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
3 / 8
(4) Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni
Girişimci Programından veya Geleneksel Girişimci Destek Programından yararlanan
girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.
(5) Destek programı kapsamında Başkanlık tarafından girişimcilerin ve/veya
işletmelerin başvuru yapabileceği teklif çağrıları hazırlanabilir. Teklif çağrılarında; gider türleri,
destek tutarları, destek üst limiti ve gerekli hallerde destek oranı belirlenir. Toplam destek tutarı;
kuruluş desteği, performans desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği, mentorlük,
danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve diğer giderler desteği için 1.000.000.-TL’yi
geçemez.9
Kuruluş desteği
MADDE 6- (1) Kuruluş desteği kapsamında, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan
işletmeye 5.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000.-TL geri
ödemesiz destek sağlanır.
(2) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, kuruluş desteği üst limiti
teklif çağrısında belirlenir.10
Performans desteği
MADDE 7- (1) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, destek
programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000.-TL’ye kadar, ayrıca
girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000.-TL’ye
kadar olmak üzere en fazla 50.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.
(2) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, performans desteği üst
limiti teklif çağrısında belirlenir.11
Makine, teçhizat ve yazılım desteği
MADDE 8- (1) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında işletmeye, makine ve
teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri
ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek
teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin
üst limiti 200.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri
ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL’dir.
(2) Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.
(3) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında destekleme kararı verilen makine,
teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli
malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.12
(4) Desteklenmek üzere kurul tarafından belirlenen makine, teçhizat ve yazılımın
finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde; destek oranı üzerinden hesaplanan destek,

9 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(5) Destek programı kapsamında
makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef
grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık
tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü
uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.”
1010/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
11 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
12 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(3)
Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli
Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına % 15 ilave
edilir.”
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
4 / 8
finansal kiralama kuruluşuna geri ödemesiz destek olarak ödenir. Makine, teçhizat ve yazılımın,
finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesine yönelik diğer hususlar destek programının
uygulama esaslarında belirtilir.13
(5) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, Makine, teçhizat ve
yazılım desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.14
Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği
MADDE 9- (1) Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri
ödemesiz olarak 10.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.
(2) Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.
(3) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, mentorlük, danışmanlık
ve işletme koçluğu desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.15
Sertifika desteği
MADDE 10- (1) Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için
gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş
tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu
işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı
uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.
Diğer giderler desteği16
MADDE 11- (1) Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı, hammadde
giderleri için geri ödemesiz olarak toplam 150.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.
(2) Diğer giderler desteği için destek oranı %75’tir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Destek programından yararlanma koşulları
MADDE 12- (1) Girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini
tamamlamış olması gerekir. İŞGEM’de/TEKMER’de yer alan işletme için bu koşul aranmaz.
(2) İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması
ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
(3) Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 ve üzeri
olmalıdır.
(4) İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır. Girişimci
olarak yapılan başvurularda, başvurusu kabul edilen girişimci destekten yararlanabilmek için
işletmesini kurar.17
(5) Bu destek programından yararlanabilecek işletmelerin faaliyet konuları Başkanlık
tarafından belirlenir.
(6) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının
uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.

13 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile eklenmiştir.
14 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
15 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
16 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile bu madde ve fıkraları eklenmiş, takip eden madde numaraları yeniden
düzenlenmiştir.
17 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(4) İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl
içinde kurulmuş olmalıdır.”
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
5 / 8
Başvuru, değerlendirme ve itiraz
MADDE 13- (1) Çağrı esaslı uygulamalarda girişimcilerden veya işletmelerden ön
başvuru alınabilir. 18
(2) Başvuru sahibi, KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yapar. İşletme
tarafından başvuru ile birlikte taahhütname onaylanır.19
(3) Destek programı başvurusu, kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme
sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun düzeltilmesi istenebilir.
(4) Başvuru sahibi, başvurunun reddine ilişkin kurul kararına bir kereye mahsus olmak
üzere itiraz edebilir. 20
(5) Destek programı kapsamındaki kurul oluşumu ve çalışma esasları destek
programının uygulama esaslarında belirlenir.
(6) Destek programı kapsamında idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren taahhütname,
KBS üzerinden onaylanır.21
(7) Çağrı esaslı uygulamalara ilişkin değerlendirme ve itiraz süreçleri destek
programının uygulama esaslarında belirlenir.22
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Sonlandırma
İzleme
MADDE 14- (1) Bu destek programından yararlanan işletme, Başkanlıkça belirlenen
esaslar doğrultusunda KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
Sonlandırma
MADDE 15- (1) Destek programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya
kapanması halinde destek programı sonlandırılır.
(2) Uygulama birimi tarafından destek programının ilerleyişini önemli ölçüde olumsuz
etkileyecek hususların tespiti halinde bu hususlar kurul tarafından değerlendirilerek destek
programının devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
(3) Destek programı süresinde işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesi
hususu kurul tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya sonlandırılmasına
karar verilir.
(4) Destek programı sonlandırılan işletmenin gerekçesi kurul tarafından değerlendirilir.
Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde,
sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek
nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık,
finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler ile bu destek
programının uygulama esaslarında yer alan diğer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar
verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, Aksi takdirde geri
ödemesiz destekler, ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile
birlikte tahsil edilir.

18 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiş, takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlenmiştir.
19 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(1) İşletme, KBS üzerinden ilgili uygulama
birimine başvuru yapar. İşletme tarafından başvuru ile birlikte taahhütname onaylanır.”
20 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(3) İşletme, başvurunun reddine ilişkin kurul
kararına bir kereye mahsus olmak üzere itiraz edebilir.”
21 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
22 10/10/2022 tarih ve 2022-21 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/11/2022 tarih ve 169806 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
6 / 8
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme
Destek ödemesi
MADDE 16- (1) İşletme, KBS üzerinden destek ödeme talebini ilgili uygulama
birimine iletir.
(2) Uygulama birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için işletmenin banka
hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi halinde; destek ödemesi mal ve/veya
hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.
Erken ödeme
MADDE 17- (1) Bu destek programı kapsamında erken ödeme yapılabilir. Erken
ödeme ve mahsup işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları
uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 18- (1) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç
olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(2) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya
çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için izleyici olamaz.
(3) İşletme sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden,
çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın
alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Bu hüküm
performans desteği kapsamında uygulanmaz.
(4) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme
süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere/girişimcilere ait ticari gizli
bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
(5) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları
işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek
sürecine devam edilir.
(6) Hatalı işlemler sonucu fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri
tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı
tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden/finansal kiralama kuruluşundan
geri tahsil edilir.23
(7) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit
edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(8) Destek programına ilişkin süreçlerde KOSGEB personeli dışından görevlendirme
yapılmasına ilişkin iş ve işlemler KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere
İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülür. Bu kapsamda görevlendirilenlere hangi hizmet
için kaç günlük ödeme yapılacağı bu destek programının uygulama esaslarında belirtilir.
(9) Destek programı kapsamında desteklenen makine, teçhizat ve yazılım
mülkiyeti/finansal kiralama yöntemi ile teminlerde sözleşme süresince zilyetliği, işletme tüzel
kişiliğine ait olup, destek programı süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde
satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletme için bu hükmün uygulanıp
uygulanmaması hususunda Başkanlık yetkilidir.24

23 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: “(6)
Hatalı işlemler sonucu işletmeye fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri tarafından tespit
edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi
ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.”
24 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi: (9)
Destek programı kapsamında desteklenen makine, teçhizat ve yazılım mülkiyeti, işletme tüzel kişiliğine ait olup,
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
7 / 8
(10) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek
kapsamı dışında tutulur.
(11) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden
belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları”
tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk
Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı
Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır.
(12) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği
(resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu
günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan
tablolar dikkate alınır.
(13) Finansal kiralama yöntemi ile temin, destek mevzuatında yer alan satın alma
ibarelerine karşılık gelir.25
Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi
MADDE 19- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve
işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.
Destek programı uygulama esasları
MADDE 20- (1) Destek Programının uygulanmasına yönelik olarak Başkanlık
tarafından Destek Programı Uygulama Esasları hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile
yürürlüğe girer.
Uygunsuzluk
MADDE 21- (1) Destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda
KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
Uygulamalı girişimcilik eğitimi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 05/05/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı İcra Komitesi kararı
uyarınca yürürlüğe alınan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler diğer şartları taşımaları kaydıyla 01/01/2021
tarihine kadar destek programı kapsamındaki eğitim şartı aranmaksızın İleri Girişimci Destek
Programına başvuru yapabilir.
Girişimciliği geliştirme destek programı
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 01/03/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı İcra Komitesi kararı
uyarınca yürürlüğe alınan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı
İleri Girişimci Programı kapsamındaki işletmelerin iş ve işlemleri 05/08/2019 tarihli ve 2019/05
sayılı İcra Komitesi kararı kapsamında bu destek programının uygulama esaslarına göre
yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 3-18/04/2023 tarihli ve 2023-10 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca
06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama
alınan iller ve ilçelerde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belge ile işyerleri
ağır hasarlı, acil yıkılacak ve tamamen yıkılmış olan işletmeler için, daha önceden KOSGEB
desteklerinden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın bu Destek Programı kapsamındaki
başvuru ve yararlanma koşulları uygulanmadan başvuru alınabilecektir. Bu kapsamdaki
başvurular için destek üst limitleri %100 arttırılarak uygulanır.26

destek programı süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz veya
devredilemez. Kapanan işletme için bu hükmün uygulanıp uygulanmaması hususunda Başkanlık yetkilidir.
25 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile eklenmiştir.
26 18/04/2023 tarih ve 2023-10 sayılı İcra Komitesi Kararı ve 10/05/2023 tarih ve 250658 sayılı Başkanlık
Makamı OLUR’u ile eklenmiştir.
PR-19/03
Rev. Tarihi: 10/05/2023
8 / 8
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu destek programı, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu destek programını KOSGEB Başkanı yürütür


Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

FİYATLANDIRMA TARİFESİ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR.

DÜŞÜK – ORTA DÜŞÜK – TEKNOLOJİ

MV Proje Yonetım Danışmanlık Proje hazırlama bedelı surec takıbı 10.000 TL olup 4000 TL pesın surece başlarken kalan 6000 TL ise KOSGEB odemesınden sonradır. Bu fiyatlaraa + KDV uygulanmaktadır. KOSGEB ile ilgili tum surecın takıbı online olarak E-Devlet sistemi üzerinden e devlet şifresi ile kullanilarak tarafımızdan yapılacaktır. Gırısimcı resmı ıslemlerın dısında uzmanlarımız tarafından talep edılen evrakları bilgi belgeleri ve sürecin yürütülmesi için e devlet şifresini vermekle ve değiştirdiğinde ise zamanında bilgi vermekle yukumludur. Gırısımcı kurul gorusmesine uzmanlarımız tarafından hazırlanacak ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan proje dosyası gırısımcıye onlıne olarak elektronık ortamda teslım edılecektır.Kurul öncesinde girişimci uzmanlarimiz tarafından hazirlanacaktir. Destek onaylandıktan sonra odeme talep asamaları ve KOSGEB desteklerı konusunda ısletmeye 2 yıl sureyle Danışmanlık hızmetı verılecek belırtılen ucret dışında ılave ucret komısyon yada ıslem ucretı talep edılmeyecektır. Gırısmcı bu ucretı odemekle yukumlu olup aksı takdırde her turlu yasal yaptırım ve mueyyıdelerı kabul etmıs sayılır. Her ıkı taraf ıcın sozlesme hazırlanacak olup her 2 nushası taraflar tarafından ımza altına alındıktan sonra 1 nushası gırısımcıye gonderılecektır.Musterinin kendisinden kaynaklı bir nedenden dolayı tek taraflı olarak danışmanlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya dosyanın müşteriden kaynaklı bir durumdan red verilmesi durumunda ön peşinat olarak verilen ücretin geri iadesi yapilmayacak ve müşteriden başarı primi (onaydan sonraki ücret) istenmeyecektir. Musteri destek onaylandığında gerekli yatırımı yapmasa bile proje hazırlama ve süreç takip bedelini ödemekle yükümlüdür.

ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ

MV Proje Yonetım Danışmanlık Proje hazırlama bedelı surec takıbı 20.000 TL olup 8000 TL pesın surece başlarken kalan 12.000 TL ise KOSGEB odemesınden sonradır. Bu fiyatlaraa + KDV uygulanmaktadır. KOSGEB ile ilgili tum surecın takıbı online olarak E-Devlet sistemi üzerinden e devlet şifresi ile kullanilarak tarafımızdan yapılacaktır. Gırısimcı resmı ıslemlerın dısında uzmanlarımız tarafından talep edılen evrakları bilgi belgeleri ve sürecin yürütülmesi için e devlet şifresini vermekle ve değiştirdiğinde ise zamanında bilgi vermekle yukumludur. Gırısımcı kurul gorusmesine uzmanlarımız tarafından hazırlanacak ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan proje dosyası gırısımcıye onlıne olarak elektronık ortamda teslım edılecektır.Kurul öncesinde girişimci uzmanlarimiz tarafından hazirlanacaktir. Destek onaylandıktan sonra odeme talep asamaları ve KOSGEB desteklerı konusunda ısletmeye 2 yıl sureyle Danışmanlık hızmetı verılecek belırtılen ucret dışında ılave ucret komısyon yada ıslem ucretı talep edılmeyecektır. Gırısmcı bu ucretı odemekle yukumlu olup aksı takdırde her turlu yasal yaptırım ve mueyyıdelerı kabul etmıs sayılır. Her ıkı taraf ıcın sozlesme hazırlanacak olup her 2 nushası taraflar tarafından ımza altına alındıktan sonra 1 nushası gırısımcıye gonderılecektır.Musterinin kendisinden kaynaklı bir nedenden dolayı tek taraflı olarak danışmanlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya dosyanın müşteriden kaynaklı bir durumdan red verilmesi durumunda ön peşinat olarak verilen ücretin geri iadesi yapilmayacak ve müşteriden başarı primi(onaydan sonraki ücret) istenmeyecektir. Musteri destek onaylandığında gerekli yatırımı yapmasa bile proje hazırlama ve süreç takip bedelini ödemekle yükümlüdür.

YUKSEK TEKNOLOJI
MV Proje Yonetım Danışmanlık Proje hazırlama bedelı surec takıbı 10.000 TL olup ,+,% 10 Başarı primi olup 10.000 TL pesın surece başlarken % 10 Başarı primi ise KOSGEB onayindan sonradır.Bu fiyatlaraa + KDV uygulanmaktadır.
KOSGEB ile ilgili tum surecın takıbı online olarak E-Devlet sistemi üzerinden e devlet şifresi ile kullanilarak tarafımızdan yapılacaktır. Gırısimcı resmı ıslemlerın dısında uzmanlarımız tarafından talep edılen evrakları bilgi belgeleri ve sürecin yürütülmesi için e devlet şifresini vermekle ve değiştirdiğinde ise zamanında bilgi vermekle yukumludur. Gırısımcı kurul gorusmesine uzmanlarımız tarafından hazırlanacak ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan proje dosyası gırısımcıye onlıne olarak elektronık ortamda teslım edılecektır.Kurul öncesinde girişimci uzmanlarimiz tarafından hazirlanacaktir. Destek onaylandıktan sonra odeme talep asamaları ve KOSGEB desteklerı konusunda ısletmeye 2 yıl sureyle Danışmanlık hızmetı verılecek belırtılen ucret dışında ılave ucret komısyon yada ıslem ucretı talep edılmeyecektır. Gırısmcı bu ucretı odemekle yukumlu olup aksı takdırde her turlu yasal yaptırım ve mueyyıdelerı kabul etmıs sayılır. Her ıkı taraf ıcın sozlesme hazırlanacak olup her 2 nushası taraflar tarafından ımza altına alındıktan sonra 1 nushası gırısımcıye gonderılecektır.Musterinin kendisinden kaynaklı bir nedenden dolayı tek taraflı olarak danışmanlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya dosyanın müşteriden kaynaklı bir durumdan red verilmesi durumunda ön peşinat olarak verilen ücretin geri iadesi yapilmayacak ve müşteriden başarı primi(onaydan sonraki ücret)istenmeyecektir. Musteri destek onaylandığında gerekli yatırımı yapmasa bile proje hazırlama ve süreç takip bedelini ödemekle yükümlüdür.

Leave a comment

İleri Girişimcilik(İmalat Sektörü)ne 365.000 TL ye Kadar Hibe Desteği - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden