Skip to content Skip to footer
MV

İş Birliği - Güç Birliği

İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Asgari Ortak Sayıları ve Destek Üst Limitleri (03.06.2022 tarihinden itibaren yapılacak ön başvurular için de bu üst limitler geçerlidir.)”

 Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Başvuru Formları

“03.06.2022 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Formlar”

  İş Birliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Formu

  İş Birliği Destek Programı Proje Başvuru Formu

  İş Birliği Destek Programı Proje Teknik İnceleme Formu

  İş Birliği Destek Programı Proje Mali Analiz Formu

  İş Birliği Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu

  İş Birliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu

  İş Birliği Destek Programı Kurul Karar Formu

  İş Birliği Destek Programı Taahhütnamesi 

  İş Birliği Destek Programı Proje Dönemsel İzleme Formu

  İş Birliği Destek Programı Ödeme Talep Formu

  İş Birliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru

 İş Birliği Destek Programı Proje Revizyon Talep Formu

  İş Birliği Destek Programı Proje Sonuç Raporu

  İş Birliği Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

  İş Birliği Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi

  İş Birliği Destek Programı Proje Görüş Formu

  İş Birliği Destek Programı İtiraz Formu

  İş Birliği Destek Programı İtiraz Karar Formu

  İş Birliği Destek Programı Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

  İş Birliği Destek Programı Ön Başvuru Kontrol Tablosu

  İş Birliği Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu

  İş Birliği Destek Programı İş Birliği Sözleşmesi

  İş Birliği Destek Programı Büyük İşletme Beyanı

  İş Birliği Destek Programı İşletici Kuruluşa İlişkin Fizibilite Bilgileri

  İş Birliği Destek Programı Proje Ortaklığı Bilgi Dökümanı

  İş Birliği Destek Programı İşletmelere İlişkin Bilgiler

 İş Birliği Destek Programı Gerçekleşme Raporu

 

“21.11.2019 Tarihinden Sonra Yapılan Ön Başvurular İçin Geçerli Olan Formlar”

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Kontrol Tablosu

  İşbirliği Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu

  İşbirliği Destek Programı Ön Başvuru Formu

  İşbirliği Destek Programı Değerlendirme Kriterleri Formu

  İşbirliği Destek Programı Başvuru Formu 

  2. Proje Bilgi Dökümanı

  İşbirliği Destek Programı Teknik İnceleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Mali Analiz Formu

  İşbirliği Destek Programı Puanlama Formu

  İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu

  İşbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu

  İşbirliği Destek Programı Taahhütnamesi

  İşbirliği Destek Programı Dönemsel İzleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Ödeme Talep Formu

  İşbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru

  İşbirliği Destek Programı Revizyon Talep Formu

  İşbirliği Destek Programı Sonuç Raporu

  İşbirliği Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

  İşbirliği Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

  İşbirliği Destek Programı Görüş Formu

  İşbirliği Destek Programı İtiraz Formu

  İşbirliği Destek Programı İtiraz Karar Formu

  İşbirliği Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu

  İşbirliği Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporu

  İşbirliği Destek Programı İşbirliği Sözleşmesi

  İşbirliği Destek Programı Büyük İşletme Beyanı

  Gerçekleşme Raporu

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş Birliği - Güç Birliği - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden