Skip to content Skip to footer

KKYDP 2023 Destekleri Başlıyor

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dahilinde programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.

DESTEKLENECEK YATIRIM TÜRLERİ VE FAALİYETLER

EKONOMİK YATIRIMLAR

 1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konusunda, yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular

a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi
Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesi
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, süt toplama merkezleri
Arıcılık ürünlerinin işlenmesi

 1. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Modern seralar

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması
Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırımlar
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımları
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yatırımları
Kültür mantarı üretim tesisleri
Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri
Kanatlı kesimhanesi yatırımları

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar
 2. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için alet ve ekipmanlar
Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için alet ve ekipmanlar
Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar
Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar
Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanlar

 1. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

A GRUBU DESTEKLEMELER

 1. Tarımsal (Bitkisel, Hayvansal, Su Ürünleri) Üretime Yönelik Makine Ekipman Alımları

B GRUBU DESTEKLEMELER

 1. Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

Bitkisel ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar
Hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
Süt toplama merkezleri

 1. Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler, yağmur hasadı için jeomembran gölet, küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları)

Tarımsal üretime yönelik ahır ve ağıl yatırımları
Küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları
Kontrollü örtü altı tarım
Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı
Yağmur hasadı için jeomembran gölet yapımı

 1. Kültür Mantarı
 2. Yenilenebilir Enerji Tesisleri
 3. Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar
 4. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)
 5. El Sanatları (Zanaatkârlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar
 6. İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları
 7. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları
 8. Makine Parkları Yatırımları
 9. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Ekonomik Yatırımlarda; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 7.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 4.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Ekonomik Altyapı Yatırımlarında; başvurular 5.000 Türk Lirası ile 1.000.000 Türk Lirası arasında başvuru sınıfına göre değişmektedir.

Yatırım Başvuru Türü Hibeye Esas Üst Limit Hibe Oranı
Yeni Tesis Başvuruları 7.000.000 TL % 50
Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması 5.000.000 TL % 50
Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon 4.000.000 TL % 50
Ekonomik Altyapı Yatırımları A Grubu 5.000 – 500.000 TL % 50
Ekonomik Altyapı Yatırımları B Grubu 50.000 – 1.000.000 TL % 50
UYGUN HARCAMALAR

Program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri % 50 hibe desteği verilmektedir.

İnşaat işleri alım giderleri
Makine ekipman alım giderleri
PROGRAM KAPSAMINDAKİ İLLER

KKYDP’ da tüm Türkiye’de, yani 81 il bünyesinde başvuru yapılabilmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru sahibi olarak program kapsamındaki hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Tarihi : 09 Aralık 2022 – 10 Şubat 2023 Saat 23:59

Ekonomik Altyapı Yatırımları İçin Başvuru Tarihi : 09 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 Saat 23:59

KKYDP 2023 Destekleri Başlıyor - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden