Skip to content Skip to footer

KOSGEB AR-GE – ÜR-GE Desteği 1.100.000 TL Oldu.

Ar-GE, Ür-GE ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,
a) Araştırma-geliştirme (Ar-GE) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b) Ürün geliştirme (Ür-GE) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMIDESTEK ÜST LİMİTİ(TL)DESTEK ORANI(%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği200.00075*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075*
Nitelikli Personel Giderleri Desteği300.000100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği100.00075
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği100.00075
Diğer Giderler Desteği(100.000 TL )25.00075
Proje Tanıtım Desteği15.00075
Proje Danışmanlık Desteği25.00075
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği25.00075
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)Destek Oranı Uygulanmaz

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

KOSGEB AR-GE - ÜR-GE Desteği 1.100.000 TL Oldu. - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden