Skip to content Skip to footer

Makine Yedek Parça İmalatı yapmak istiyorum KOSGEB’den destek alabilir miyim?

KOSGEB Makine Yedek Parça İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

Makine Yedek Parça İmalatı yapmak istiyorum KOSGEB

KOSGEB Makine Yedek Parça İmalatı desteği, Makine Yedek Parça İmalatı yapmak isteyen girişimcilere sağlanan desteklerdir.

Makine Yedek Parça İmalatı, KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer almaktadır. Desteklenen imalat faaliyetleri arasında Makine Yedek Parça İmalatı da bulunmaktadır.

Ancak yalnızca satış için destek sağlanmamaktadır. Fabrikada üretimin yapılacak olması ve bu üretilen ürünlerin sunulacak olması gerekmektedir.

Destekler ise şu şekildedir. (Bu ödemeler Projenin Kurul tarafından onaylanması ve ilgili yatırımın yapılması sonrasında ödenmektedir.)

Makine Yedek Parça İMALATINA 260.000 TL’YE KADAR HİBE DESTEĞİ

📌Geri Ödemesiz Destekler📌
✅ Kuruluş Desteği: Şahıs İşletmeleri için 5.000 TL Şirket Ltd. A.Ş. gibi Tüzel işletmeler için 10.000 TL
✅ Makine-Yazılım Desteği:200.000 TL (KDV hariç) Destek oranı % 75 Yerli malı olması durumunda % 90 Uygulanır.
✅ Eleman Desteği:50.000 TL (2 yıl için kişi basına Yılda 5000 TL)
✅ Sertifika Desteği:5.000 TL(tehlikeli işler için alınan belgeler desteklenir.)
☑️10 Puan İndirimli Faizli Kredi Desteği:70.000 TL
18.29 yaş arası ilk defa şahıs statüsünde is yeri açacak gençlere 1 yıl BAĞ-KUR ve 3 yıl yılda 75.000 TL ye kadar gelir vergisi desteği

KOSGEB Makine Yedek Parça İmalatı Desteği Şartları

Makine Yedek Parça imalatı desteğine başvurabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. KOSGEB

Makine Yedek Parça imalatı desteği şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Geleneksel ve sonrasında İleri Girişimci Eğitimi almak Her İki Sertifikanın düzenleme tarihinin vergi levhası açılış tarihinden önce olması.
 • Yüz Yüze örgün eğitim sistemi ile alınan Uygulamalı Girişimcilik belgesi almış olanlar bu destekten faydalanamazlar .Vergi Levhası gibi Resmi işlemleri yapmayanlar internet üzerinden başvurup yeni belge alabilirler
 • Girişimcilik Belgesini internet üzerinden almış ve Resmi İşlemleri tamamlayıp işletmesini açmış ve Vergi Levhasında yazan İşe başlama tarihi üzerinden 1 Yıl geçmeden başvurmuş olması gerekmektedir.
 • Hizmet Sektörüne girecek ise Geleneksel Girişimcilik İmalat sektörüne girecek ise İleri Girişimcilik Belgesini almış olması gerekir.
 • Son 3 yıl içinde vergi mükellefiyetinin olmaması,
 • Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösterecek olması,
 • Kurulacak İşletmedeki ortalık payının en az %’50 olması şartı aranır.
 • Aynı ilde Birinci derece akrabaları ile aynı faaliyeti göstermemelidir. Farklı bir ile yerleşip ikametini oraya alırsa destek alabilir
  . Desteklerden yararlanmak amacıyla aç, kapat, devir ile başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik olarak kurulmayacak
 • Kurulu faaliyette olan başka bir şirkette %’30 dan fazla hisse sahibi olmamalı
 • Başvuru yaparken başka bir işletmede SGK hükümlerine tabi çalışan olmamalı
  Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir.(SGK Geçmişi, kalfalık ve Ustalık Belgesi yada çeşitli belgeler)
  Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise yada Gerçekten kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka birinin girişimci olarak başvuru yapması veya başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması durumunda başvuru reddedilir.
 • Desteği almak için yapılacak başvuru adımları ise şu şekildedir.

KOSGEB BAŞVURU ADIMLARI

 • 1-Başvuru şartları uygunsa önce Geleneksel Girişimcilik sonrasında İleri Girişimcilik Eğitimi tamamlamak
 • 2-İşletme açılışı yapmak (vergi levhası açmak) Tüm Resmi İşlemleri tamamlamış olmak(Oda kaydı ve sicil Gazetesi vs.)
 • 3-Basit usul ve gerçek işletmeler için PTT Şubelerinden şahsen başvuru yoluyla LTD.A.Ş. gibi Tüzel Kişilerin ise E-devlet üzerinden UETS (Ulaştırma Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi)ne kaydını yapmak
 • 4-KOSGEB Veri Tabanına Kayıt
 • 5-KOSGEB tarafından uzman atanması
 • 6-KOSGEB Beyanname doldurulması(Kobi Beyannamesi KBS) Sisteme sicil gazete sının eklenmesi
 • 7-KOBİ Beyanname Onayı ve Destek ekranlarının açılması
 • 8-KOSGEB başvuru formu ve İş Planı doldurulması varsa Makine Faturaları veya Fiyat Teklifleri(proforma-Yerli malı Belgeleri)
 • Makine yatırımlarınızı vergi levhanızı açtıktan sonra yapabileceğiniz gibi KOSGEB onayınızı aldıktan sonrada yapabilirsiniz.2.Elde Makine 3 yaşını geçmeyecek İlk kesilen Fatura da ibraz edilecek.
 • 9-KOSGEB’E Projenin Gönderilmesi
 • 10-Uzman Tarafından Başvuru ve Projenin Kontrolü
 • 11-Varsa eksiklerin bildirilmesi (Revizyon)
 • 12-Projenin Kurula sevk edilmesi
 • 13-Kurul Toplantısı(Yüz Yüze veya Video Konferans Sistemi)
 • 14.Kurul Kararının açıklanması(Ret kararı verilmesi durumunda 15 Gün içinde karara itiraz; Revizyon verilmesi ve revizyon süresince eksiklerin tamamlanarak yeniden başvuru yapılması
 • 15-Kuruluş desteğinin talep edilmesi(Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve IBAN ile sisteme eklenmesi ve SGK Borcu Yoktur Yazısı sisteme ekleme ve talep)
 • 16-Makine Ödeme Talebinin yapılması(Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve IBAN ile sisteme eklenmesi, Ödeme tedarikçi firmaya yapılacak ise Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı, şube adı, şube kodu ve IBAN Tedarikçi Firma Bilgileri ve Vergi No sisteme ekleme, Makine Faturası, Faturanın ödendiğine dair Kaşeli İmzalı Banka Dekontu, varsa yerli malı belgesi, SGK Borcu Yoktur yazısının sisteme eklenmesi ve talep)
 • 17-KOSGEB Yetkilisinin iş yerine gelmesi ve Makina kontrolu
 • 18-Ödemeye onay verilmesi ve ödemenin yapılması
 • 19-Performans Desteği Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve IBAN ile sisteme eklenmesi ve SGK Borcu Yoktur Yazısı sisteme ekleme (Taahhütname tarihi itibariyle 1 yıl sonunda işletmede çalışan SGK’lı personel için SGK Prim Gün sayısına göre ödeme talebi)
 • Makine Alımında 0 KDV Avantajı (Mikro Sanayi Sicil Belgesi ile) Kosgeb Proje danışmanlığı dışında ayrıca ücretlendirilir.
 • Yararlanmak için Gerçek Usul yada LTD.A.Ş. Tüzel Kişilik en az 1 SGK’lı istihdam eden İşletme Faydalanır. Basit usulde olan işletmeler bu destekten faydalanamaz
 • Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.
 • Makine-teçhizat ve yazılıma ait destek ödemesi yapılmadan önce, işletme ziyaret edilerek İleri Girişimci Destek Programı Tespit Tutanağı düzenlenir. Destek ödemesine konu makine, teçhizat ve yazılıma ilişkin marka/model/seri numarası vb. ayırt edici özelliklere yer verilen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.
 • DESTEKLENEN SEKTÖRLER(NACE)
 • 28.11.08 Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) Orta-Yüksek
 • 28.11.09 Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların parçalarının imalatı (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) Orta-Yüksek
 • 28.11.10 Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar, silindirler ve silindir blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, segmanlar, hareket kolları, karbüratörler, yakıt memeleri vb.nin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.12.05 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların parçaları) Orta-Yüksek
 • 28.13.01 Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için
 • olanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.13.02 Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile
 • benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dâhil) (tulumba dâhil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.13.03 El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.13.04 İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış pompaları İmalatı (yağ pompaları, yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma pompaları) Orta-Yüksek
 • 28.14.01 Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.14.02 Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dâhil, dökme olanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.15.01 Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri,
 • kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları, yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.) Orta-Yüksek
 • 28.15.02 Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal mafsalların imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç)
 • Orta-Yüksek
 • 28.15.03 Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve diğer hız değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında
 • kullanılan vites kutuları ve diferansiyelleri hariç) Orta-Yüksek
 • 28.15.04 Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve güç aktarım zincirlerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.21.07 Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli
 • ekmek ve unlu mamul fırınları dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.21.08 Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatı Orta-Yüksek
 • 28.21.09 Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.21.10 Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma
 • donanımlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.21.11 Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı Orta-Yüksek
 • 28.22.10 El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.) Orta-Yüksek
 • 28.22.11 Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.22.12 Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.22.13 Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme makineleri, akıllı raf sistemleri ve diğerleri) Orta-Yüksek
 • 28.24.01 Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli
 • testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancası vb.) Orta-Yüksek
 • 28.25.01 Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri Isı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.) Orta-Yüksek
 • 28.25.02 Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.25.03 İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu taşıtlarda kullanılanlar dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.25.04 Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi
 • ve arıtılması için kullanılan makine ve cihazların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.01 Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damıtma ve rektifiye donanımları imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.02 Gaz jeneratörleri, su gazı jeneratörleri, asetilen gazı jeneratörleri ve benzerlerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.03 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı (kavanoz, bidon, fıçı, kutu vb.) Orta-Yüksek
 • 28.29.04 Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.29.05 Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri
 • gazlandırma vb. için makineler) Orta-Yüksek
 • 28.29.06 Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek, içecek, vb. otomatik satış makinesi) (para bozma makineleri dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.29.07 Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar) Orta-Yüksek
 • 28.29.08 Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda kullanılan hassas tartılar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.29.09 Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma makinesi, laboratuvarlarda kullanılanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.29.10 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.11 Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve
 • şalümolar dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.29.12 Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.17 Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.29.18 İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.19 Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre v cetveller ile elle kullanılan diğer ölçü aletlerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.29.20 Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve
 • benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması için vakum- buhar tesisleri vb.) Orta-Yüksek
 • 28.30.08 Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı Orta-Yüksek
 • 28.30.09 Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.30.10 Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalatı Orta-Yüksek
 • 28.30.11 Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dâhil)
 • Orta-Yüksek
 • 28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.30.13 Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.) Orta-Yüksek
 • 28.30.14 Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında,
 • ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.30.15 Süt sağma makinelerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.30.16 Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai
 • mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler vb.) Orta-Yüksek
 • 28.30.17 Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.41.01 Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal ve benzerlerini işlemek için işleme merkezlerinin imalatı
 • Orta-Yüksek
 • 28.41.03 Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.41.06 Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.41.07 Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı
 • kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.49.02 Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için)
 • Orta-Yüksek
 • 28.49.03 Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, taşlama, parlatma, vb.) Orta-Yüksek
 • 28.49.04 Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının
 • imalatı (transfer, testere, planya, freze, taşlama, zımparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.) Orta-Yüksek
 • 28.49.05 Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, işlenecek parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.91.01 Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. sıcak metallerin işlenmesi için
 • kullanılan makine ve teçhizatın imalatı Orta-Yüksek
 • 28.91.02 Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.92.01 Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dâhil, beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.92.02 Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici- yükleyici, kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma
 • (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.92.03 Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden Orta-Yüksek geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar (mikserler) hariç)
 • 28.92.05 Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü)
 • Orta-Yüksek
 • 28.92.06 Yer altı kullanımı için sürekli hareketli elevatör ve konveyörlerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.92.08 Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler) Orta-Yüksek
 • 28.92.09 Kara yolu dışında kullanılan damperli kamyonların imalatı (mega kamyonlar) Orta-Yüksek
 • 28.92.10 Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya mahsus makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb.
 • işler için kullanılan diğer makinelerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.92.11 Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.93.01 Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri) Orta-Yüksek
 • 28.93.02 Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler)
 • Orta-Yüksek
 • 28.93.03 Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma
 • makineleri, peynir yapma makineleri vb.) Orta-Yüksek
 • 28.93.04 Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler) Orta-Yüksek
 • 28.93.06 Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.) Orta-Yüksek
 • 28.93.07 Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar) Orta-Yüksek
 • 28.93.08 Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.93.09 Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.93.10 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı
 • (tarımsal selektörler dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.94.01 Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.94.02 Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı Orta-Yüksek
 • 28.94.03 Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dâhil) Orta-Yüksek
 • 28.94.05 Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve
 • benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.94.06 Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.94.07 Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalatı (gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dâhil)
 • Orta-Yüksek
 • 28.94.08 Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı
 • makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç) Orta-Yüksek
 • 28.94.09 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.95.01 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının imalatı
 • Orta-Yüksek
 • 28.96.01 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makineler)
 • Orta-Yüksek
 • 28.99.01 Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı
 • makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç) Orta-Yüksek
 • 28.99.02 Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul
 • montajında kullanılan makinelerin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.04 Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
 • Orta-Yüksek
 • 28.99.05 Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, poligon, vb. diğer panayır alanı eğlence donanımları ile
 • kumarhane oyun masalarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.06 Hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede hava taşıtlarının kalkmasını sağlayan
 • mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.07 Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.08 Sicim ve halat makinelerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.09 Lastik tekerlerin balansında ve hizalanmasında kullanılan donanımların imalatı (jant için kullanılanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.99.10 Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi robotlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.11 Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer malzemelerin imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için olanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 28.99.12 İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 28.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı Orta-Yüksek
 • 29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı Orta-Yüksek
 • 29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dâhil) Orta-Yüksek
 • 29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı Orta-Yüksek
 • 29.10.05 Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart arabaları vb. taşıtların imalatı Orta-Yüksek
 • 29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.) Orta-Yüksek
 • 29.10.08 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı Orta-Yüksek
 • 29.20.01 Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların
 • karoserleri, kasaları, aksları ve diğer parçaları) Orta-Yüksek
 • 29.20.02 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli
 • kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri) Orta-Yüksek
 • 29.20.03 Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar) Orta-Yüksek
 • 29.20.04 Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve tarımsal amaçlı olanlar hariç) Orta-Yüksek
 • 29.20.05 Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı – ev olarak veya kamp için Orta-Yüksek
 • 29.31.04 Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör,
 • ateşleme bobini, marş motoru, alternatör vb. imalatı Orta-Yüksek
 • 29.31.05 Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler,
 • elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı Orta-Yüksek
 • 29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalatı Orta-Yüksek
 • 29.31.07 Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dâhil) Orta-Yüksek
 • 29.32.20 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dâhil) Orta-Yüksek
 • 29.32.21 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava
 • yastıkları, kapılar vb. dâhil) Orta-Yüksek
 • 29.32.22 Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç) Orta-Yüksek

Daha Fazlası İçin Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Home – MV Danışmanlık (mvdanismanlik.com)

Bizi Instagram’dan Takip Edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/hibedanisman/

https://www.instagram.com/kosgebprojeleri/?next=%2F

Makine Yedek Parça İmalatı yapmak istiyorum KOSGEB'den destek alabilir miyim? - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden