Skip to content Skip to footer
MV

Patent

Patent & Faydalı Model Nedir?


Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir.

Patent/Faydalı Model Başvurusu için gerekli evraklar;


Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, “Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunun” dikkatlice okunması gerekir. Kılavuza, www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

– Başvuru dilekçesi, (TPE’nin internet sitesinden elde edilebilir, 1 nüsha)
– Buluşu açıklayan tarifname, (3 nüsha)
– Korunması istenilen bu buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerini kapsayan istemler, (3 nüsha)
– Gerekli görülüyorsa buluş ile ilgili teknik resimler, (3 nüsha)
– Özet, (3 nüsha)
– Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı (banka dekontu) 

Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşlemektedir?


– Başvuru Enstitü tarafından alındıktan sonra, en fazla 1 ay içinde, başvurunun alındığı ve başvurunuzda şekli eksiklik olup olmadığına dair bir yazı karşı tarafa gönderilir.
– Daha sonraki işlemler tarafınıza yazılı olarak bildirilir.
– Patent veya faydalı modele ilişkin koruma tarihi, başvuru tarihinden itibaren başlar.
– Belge alımına ilişkin standart süreler yoktur, süreç içinde gelişen durumlara göre değişebilmektedir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?


– Faydalı model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir.
– Yurt içinde özellikle KOBİ’lerin ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
– Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir.
– Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir.
– Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Patent Maliyeti Nedir?


Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitesinde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı ücretler söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Ayrıca 23 Ağustos 2006 tarihinden sonra yapılmış başvurular için TÜBİTAK teşviklerinden faydalanılması da söz konusudur.  

Patentin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?


– Patentler, sadece patent sahibine özel olan, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar.
– Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir konuma erişebilirsiniz.
– Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
– Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.
– Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak ve şirketin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır

Patent - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden