Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(101)TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILIR?
Kurum, ‘Başvuru Çağrı İlanı’ yayınlar ve yatırımcıları proje sunmaya davet eder. Başvurular,
başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden yapılır. Başvuru formu
ve ekleri, teknik proje ve iş planı başvuru çağrı ilanında belirtilen şekilde doldurulup İl
Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.
GENEL HUSUSLAR
IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel
kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük
olmamalıdır. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin
devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Kamu
tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.
Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar; yapım
işleri, makine- ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır. (13. Çağrı kapsamında
yapım işi harcamalarına sadece uygun olmayan harcamalarda yer verilebilir. Ayrıca, hizmet
alımları (genel harcamalar) altında yapım işlerine ilişkin çizimler desteklenmeyecektir.)
Motorlu araçlar uygun harcama kapsamında desteklenmemektedir. Başvuru sahipleri
yatırımlarını, yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirmelidir.
Başvuru sahibi, aynı çağrı döneminde birden fazla proje başvurusunda bulunamaz. Başvuru
sahipleri, ancak bir yatırımı sona erdikten -nihai ödemeden- sonra IPARD desteğine yeniden
başvurabilir. Uygun harcamalar vergiden muaftır.
IPARD II Programı kapsamında, yararlanıcılarca gerçekleştirilen yatırımlar için geri
ödemesiz destek (hibe) sağlanmaktadır. Destek, yatırımın sonunda verilmektedir.

T A R I M V E K I R S A L K A L K I N M A Y I D E S T E K L E M E K U R U M U2
TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK
YATIRIMLAR TEDBİRİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN
SEKTÖRLER NELERDİR?

 • Süt,
 • Et (Kırmızı Et ve Kanatlı Eti),
 • Yumurta Tavukçuluğu sektörleri desteklenecektir.
  IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİ NEDEN
  ÖNEMLİDİR?

  Her çağrı döneminde, tedbirler için başvuru çağrı ilanlarında belirtilen bütçeler kullandırılır.
  Uygun başvuruların sıralanması, IPARD Programında yer alan sıralama kriterlerinde
  belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için
  ayrılan bütçe dikkate alınır. Başka bir deyişle, destek ayrılan bütçe ile de sınırlıdır.
  Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan
  başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip, reddedilecektir.
 • Yararlanıcı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında kendisine puan sağlamış olan IPARD
 • sıralama kriterlerlerini, sözleşme dönemi boyunca devam ettirmekle yükümlüdür. Söz
 • konusu sıralama kriterlerine göre yararlanıcının durumunda sonradan herhangi bir değişiklik
 • olduğunda, TKDK puanı yeniden değerlendirme hakkına sahiptir. Bu değerlendirme sonucu
 • puanın, yararlanıcıyı ilgili çağrıda TKDK tarafından desteklenecek projeler listesinin dışında
 • bırakacak ölçüde düşmesi halinde, TKDK Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
 • KİMLER BAŞVURABİLİR?
 • Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Ulusal
  Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel
  kişilerdir.
 • Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği
  temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki
  bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya
  doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde
  tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini
  kanıtlamalıdır.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan
  refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne
  kayıtlı olmalıdır.
 • TKDK ile başvuru sahibi arasında imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte
  başlayıp, TKDK tarafından son ödemenin yapıldığı tarihte sona eren dönem yatırım
  dönemi olup, bu dönemin sonunda desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan
  hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır.
  Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite
  arttırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek
  kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek
  kapsamındadır.
  Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite
  artırımı dahil) tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.
 • DESTEK ORANLARI
 • Bu tedbir kapsamında destek oranı, uygun harcama tutarının %60 – %80’i arasında
 • değişmektedir.
 • Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 60‘ıdır.
 • Üretici örgütlerinin yapacağı ortaklaşa yatırımlarda kamu katkısı, toplam uygun harcama
  tutarının %70’idir.
  Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak aşağıda belirtilen durumlarda destek oranı
  artacaktır;
 • Başvuru sunulduğu tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,
  başvuru sahibi üretici örgütü ise üretici örgütünü temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40
  yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır.
 • Yatırım, IPARD Programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise
  destek oranı %5 artacaktır

Süt Hayvancılığı

 

Besi Hayvancılığı

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yumurta Tavukçuluğu

101 Alt Tedbirler

(101) Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Süt Hayvancılığı

Besi Hayvancılığı

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yumurta Tavukçuluğu

Bilgilendirme Notları

10 Adımda Teklif Alma
Detaylar için Tıklayın…

Başvuru Sahibinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Detaylar için Tıklayın…

Bilgi Kitapçığı
Detaylar için Tıklayın…

İş Planı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Detaylar için Tıklayın…

Çağrıda Uygulanacak Değişiklikler
Detaylar için Tıklayın…

Leave a comment

(101) Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden