Skip to content Skip to footer

Yurt Dışı Pazarına açılmak istiyorum KOSGEB’den destek alabilir miyim?

KOSGEBTEN 300.000 TL YE KADAR YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

KOSGEB KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak ve E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla 90.000 TL’si Hibe 210.000 TL’si ise 0 Faizli Kredi olmak üzere toplamda 300.000 TL ye kadar destek veriyor.

Başvuru Şartları ise şu şekilde İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir. İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir. İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Kosgeb

Destek Kalemleri
Destek Miktarı: Azami tutar: 300.000 TL
Destek Oranı: %70 hibe, %30 faizsiz kredi olarak %100 destek verilmektedir.
Personel Gideri 90.000 TL
Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000 TL
Tanıtım Giderleri 100.000 TL
Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000 TL
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000 TL
Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL
Proje Süresi: En az 6 Ay En Fazla 24 Ay olabilir.

Personel gideri desteği
Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile en fazla 4 personel için destek verilebilir. Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.
Personel giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır. Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
Öğrenim durumu katsayısı; ön lisans için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2’dir.

Yazılım ve donanım giderleri desteği
Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.
Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir.
Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir.
Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.

Tanıtım giderleri desteği
Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;
Başkanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine,
Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine, c) Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine,
Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine,
İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir.
Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.

Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği
Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.
Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stand kurulumu, nakliye, depolama, enerji giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımına ilişkin katılım/giriş ücreti, en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.
Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.
Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine destek verilir.

Hizmet alımı giderleri desteği
Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka
tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.
Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik
alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı
birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları

https://mvdanismanlik.com/wp-content/uploads/2023/10/KOSGEB-YURTDISI-PAZAR-DESTEK-PROGRAMI-MV-1-donusturuldu.docx

Daha Fazlası İçin Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Home – MV Danışmanlık (mvdanismanlik.com)

Bizi Instagram’dan Takip Edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/hibedanisman/

https://www.instagram.com/kosgebprojeleri/?next=%2F

Yurt Dışı Pazarına açılmak istiyorum KOSGEB'den destek alabilir miyim? - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden